Znalec okres Malacky - Ing. Silvia Ondrovičová

Znalecký posudok

Odhad hodnoty nehnuteľností

Pre byty, domy, obytné domy, rozostavané či dostavané .
Garáže, záhrady, chaty, pozemky, nebytové priestory.
Administratívne budovy, výrobné a skladové budovy, priemyselné haly.
Taktiež príslušenstvo budov.
Odhad hodnoty nehnuteľností
je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv, záväzkov k nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky vecného bremena.
Účel znaleckého posudku
komerčné účely - predaj či kúpa nehnuteľnosti
Stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu záložného práva, vysporiadanie majetku, dedičské konanie, úverové konanie, súdne spory.

Som tu pre Vás - ak hladáte

,,Znalci nehnuteľností Malacky -  Znalci a odhadcovia Malacky,,

,,Znalectvo a oceňovanie, Zoznam znalcov,, Znalec nehnuteľnosti,,

Potrebujete vypracovať Znalecký posudok na nehnuteľnosť - dom, byt, pozemok, garáž...